Усний публічний виступ як основна форма мовленнєвого впливу

План

1. Публічний виступ як важливий засіб комунікації.

2. Переваги усного виступу

3. Способи мовленнєвого впливу.

4. Закони риторики.

5. Основні вимоги до публічного виступу.

6. Структурні та композиційні особливості тексту промови.

7. Основні етапи виступу.

Основна література до теми:

1. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика. – К., 2003. – С. 102 – 109.

2. Сагач Г.М. Золотослів. – К., 1993. – С. 49 – 60, 64 – 109.

3. Сопер П. Основы искусства речи. – Ростов-на-Дону, 2002. – С. 10 – 18.

4. Томан І. Мистецтво говорити. – К., 1996. – С. 44 – 51.

5. Гурвич С.С., Погорелко В.Ф., Терман М.А. Основы риторики. – К., 1978. – С. 103 – 111.

6. Культура фахового мовлення /За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці, 2005. – С. 117 – 135.

7. Олійник О.Б. Риторика. – К.: Кондор, 2009. – 170 с.

8. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.:Вежа, 1994. – С. 142 – 149.

9. Шевчук Усний публічний виступ як основна форма мовленнєвого впливу С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням. – К.: Алерта, 2011. – С. 180 – 186.

10. Корнєва Л.М. Риторика. – Полтава, 2005. – 72 с.

Додаткова література до теми:

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. – К.: Академія, 2004. – С. 195 – 198.

2. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови: Навч. посібник. – К.: Академія, 2007. – С.150 – 191.

3. Глазова О. Плани-конспекти уроків практичної риторики // Дивослово. – 2002. – №3. – С. 33 – 40.

4. Ковальчук С.І. Елементи практичної риторики. Техніка підготовки виступу // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2004. – №3. – С. 8 – 11.

5. Ковальчук С.І. Навчити приборкувати слово // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах. – 2003. – №5. – С. 75 – 80.

6. Рада І. Опорний конспект – метод навчання практичної риторики Усний публічний виступ як основна форма мовленнєвого впливу // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах. – 2004. – №2. – С. 85 – 91.

Практичні завдання:

1. Відредагуйте словосполучення: піднімати питання, здавати екзамен, відповідати по бажанню, поїхав по призначенню, внести у список, відложити засідання, літом я віддихаю, вискажи свою думку, ваше кінцеве рішення, проводити міроприємства, ніякий клієнт не повірить, провірка документів, маса цікавих питань, грошові засоби, нести втрати, напоминати про зустріч, другим разом буде краще, це являється прикладом, по ініціативі, не дивлячись на обставини, скажіть у двох словах, позорити колектив, це визиває заперечення, все якраз на оборот, нанести шкоду, вискажи свою думку.

2. Підготуйте усне повідомлення фахового спрямування. Скористайтеся такими порадами:

– Складіть план (складний) майбутнього повідомлення Усний публічний виступ як основна форма мовленнєвого впливу.

– Доберіть матеріал, який допоможе розкрити тему вашого повідомлення.

– Продумайте композицію висловлювання (тип мовлення чи поєднання різних типів).

– Доберіть слова та речення для зв’язку частин у тексті.

– Випишіть слова-терміни, поясніть їхнє значення.


Практичне заняття № 12


documentaiucbyv.html
documentaiucjjd.html
documentaiucqtl.html
documentaiucydt.html
documentaiudfob.html
Документ Усний публічний виступ як основна форма мовленнєвого впливу