Методика організації навчального процесу на практичному занятті.

5.1. Підготовчий етап.

Розкрити значення теми заняття для подальшого вивчення дисципліни і професійної діяльності лікаря з метою формування мотивації для цілеспрямованої навчальної діяльності. Ознайомити студентів з конкретними цілями та планом заняття

Пневмонії належав до найпоширеніших гострих захворювань, що виникають у будь-якому віці і мають певні особливості в різні вікові періоди. Частіше хворіють представники чоловічої статі. За останні роки в Україні тривалість тимчасової непрацездатності при пневмонії коливалась в межах від 12,3 до 37,2 днів, що зумовлює значні економічні витрати. Отже, проблема пневмонії має важливе медичне і соціальне значення. Серед ускладнень пневмонії 40 % займають плеврити (сухі та ексудативні). Тому знання суб’єктивних, об’єктивних симптомів, результатів лабораторних та Методика організації навчального процесу на практичному занятті. інструментальних методів діагностики дозволить встановити у хворого наявність патологічних змін в легеневій тканині та плевральній порожнині.

Рак легень займає перше місце в структурі онкологічних захворювань в Україні і є одним із найбільш поширених у світі захворювань (40 на 100 000 населення). Хворіють частіше (в 10 разів) чоловіки і представники міського населення. Більше як в 20 країнах світу рак легень є головною причиною смертності чоловіків середнього віку.Неухильний ріст захворюваності і смертності від РЛ зумовлює велику актуальність проблеми діагностики, лікування і профілактики цього захворювання, подальшого вдосконалення медичних і загальнодержавних заходів у боротьбі з цією страшною недугою.

Провести стандартизований контроль початкового рівня підготовки студентів.

5.2. Основний етап

5.2.1. Розбір Методика організації навчального процесу на практичному занятті. етіологічних чинників пневмонії

5.2.2. Розбір етіологічних чинників пневмосклерозу

5.2.3.Симптоматологія пневмонії

5.2.4.Етіологія та основні симптоми сухого та ексудативного плевритів

5.2.4.Синдром дихальної недостатності

5.2.5.Рак легень :фактори ризику, клінічні прояви, діагностика

5.2.6. Клінічне обстеження хворих з аналізом отриманих даних.

5.2.7. Аналіз рентгенограм, спірограм відповідних хворих.

5.3. Заключний етап.

Оцінка поточної діяльності кожного студента упродовж заняття та стандартизованого кінцевого контролю. Проводиться аналіз успішності студентів, оголошується оцінка діяльності кожного студента і виставляється у журнал обліку відвідувань і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у відомість обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач завіряє їх своїм підписом.

Коротка інформація студентів про тему наступного заняття і методичні прийоми щодо підготовки до нього.

6. Додатки.Засоби Методика організації навчального процесу на практичному занятті. контролю: тестові завдання, ситуаційні задачі.

Рекомендована література.

1. Децик Ю.І., Нейко Е.М., Пиріг Л.А. та ін., за ред. Ю.І. Децика. Пропедевтика внутрішніх хвороб. – К.: Здоров’я, 1998.

2. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими (За заг. ред. А.В. Епішина). – Тернопіль.: Укрмедкнига, 2001.

3. Шкляр М.Б.Диагностика внутренних болезней. К.:1972

4. Дзяк Г.В., Нетяженко В.З., Хомазюк Т.А. Основи діагностики внутрішніх хвороб (довідник) Дн-ск, видавництво ДДМА, 2001.

5. Никула Т.Д., Шевчук С.Г.,Мойсеєнко В.О.,Хомазюк В.А.Пропедевтика внутрішніх хвороб.-К.,1996


documentaiuowur.html
documentaiupeez.html
documentaiuplph.html
documentaiupszp.html
documentaiuqajx.html
Документ Методика організації навчального процесу на практичному занятті.